Ta strona używa plików cookie w celach statystycznych oraz opcjonalnie do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Kliknij zielony przycisk aby zamknąć ten komunikat:

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16. listopada 2018 r. przypominamy o obowiązku wnoszenia opłaty od posiadanych psów. Stawka roczna opłaty ustalona jest w wysokości:

 

  • na terenie miasta Człopa: od pierwszego psa - 70,00 zł; od drugiego i następnego - 70,00 zł;
  • na terenie wsi: od pierwszego psa - 50,00 zł; od drugiego i następnego - 50,00 zł;
  • rolnicy zwolnieni są z opłat za dwa pierwsze psy. Za każdego kolejnego psa opłata wynosi 50,00 zł;
  • osoby, które ukończą 65 lat do 31.03.2019 r. i starsze są zwolnione z opłaty.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31. marca każdego roku.

W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty po tej dacie właściciel psa zobowiązany jest uiścić opłatę w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego obliczane jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek zapłaty.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek Urzędu.

/-/

Joanna Jastrzębowska

Z-ca Burmistrza

 


Admin