چه به نظر زمانی که شروع یک پروژه پردازش سنگ آهک در مقیاس کوچک