نسبت از سنگ شن و ماسه در زباله های رادیو اکتیو سمان