هنگامی که مواد غذایی تسمه نقاله فروشگاه برای اولین بار اختراع شد