توپ خارجی آسیاب وارد کننده دایرکتوری های بین المللی