هزینه های اقتصادی از استخراج و پردازش طلا در آفریقای جنوبی