می تواند به شما سخت کار کردن ادویه جات ترشی جات در یک آسیاب فلفل