86 فکس ایمیل شرکت تجهیزات ساخت و ساز با مسئولیت محدود جزئیات 2013 چین