طراحی کمپ اصلی به طور کلی برای استخراج از معادن زغال سنگ