چرخ و سرامیک، انتظار: کاهش از جنس استنلس استیل فلفل چرخ