سنگ دولومیت سیلیسی است مناسب برای مصالح بتن درشت دانه در ساخت و ساز سد