چگونه به جدا نفت از شن و ماسه با استفاده از یک ماشین