تقاضای جهانی برای استخراج از معادن ماشین آلات صنعت