جهان٪ 27٪ 27 ده بزرگترین شرکت های استخراج از معادن طلا