با استفاده از ماشین برای استخراج شن و ماسه از دریا