قطر 34 12 نصب و راه اندازی راست ملاقات آسیاب سیمان