با استفاده از ماشین آلات در صنایع ساخت و ساز برخوردار