نوار نقاله غلتکی جاذبه برای فروش جدید؛ آمپر مورد استفاده قرار