انگلیس خانههای گلی خالی معدن زغال سنگ جدید در آفریقای جنوبی