نام معدن مورد استفاده توسط کارگران معدن در مقیاس کوچک