ماشین های الکتریکی مورد استفاده برای استخراج از معادن زغال سنگ