هزینه برآورد شده برای برچسب های برای استخراج از معادن زغال سنگ