چه نوع از زغال سنگ به عنوان سوخت برای تولید سیمان استفاده می شود