نمونه ای از غربال سیمی استوانه شکلی مخصوص سنگ معدن برای استخراج از معادن از آلمان