موتور مورد استفاده در کارخانه فرآوری سنگ معدن در مراکش